Jak jeszcze skuteczniej przetwarzać dane?

bezpieczeństwo w domu w kontekście sieci elektrycznej należy podchodzić ze szczególną troską ze względu na przepisy przeciwpożarowe i ochronę mieszkańców. Użytkownicy domowych sieci internetowych starają się zadbać o zabezpieczenie sieci, aby nie narazić się na przykre konsekwencje związane z nieuprawnionym wejściem do komputera osobistego czy  wyciekiem danych. W tym zakresie również firmy mają szereg obowiązków. Przedsiębiorstwom, które muszą przestrzegać przepisów prawa dotyczących miejsc przechowywania danych, często nie wystarcza chmura, potrzebują bowiem większych ilości lokalnej pamięci masowe. Z pomocą przychodzi edge computing, czyli przetwarzanie brzegowe. Edge Computing to doskonałe rozwiązanie z obszaru IT, które zostało opracowane do tego celu, aby dane i aplikacje były przenoszone bliżej użytkowników, którzy z nich korzystają, ale także, jeśli chodzi o internet rzeczy. 

Czy Edge Computing jest istotny? 

Edge Computing, czyli architektura rozproszonych zasobów IT jest powiązana z pojęciem tzw. Internetu Rzeczy (IoT). To coś na kształt systemu naczyń połączonych, w ramach którego różne, z pozoru odległe obszary danych, łączą się w spójną całość. Urządzenia z obsługą Internetu Rzeczy i ludzie korzystający z tych zasobów mogą się komunikować i wymieniać dane w czasie rzeczywistym. Ponieważ ilość danych gromadzonych przez różnego typu podmioty, na przykład przedsiębiorstwa czy instytucje, jest ogromna, a użytkownicy potrzebują szybkiego dostępu do informacji, pojawiły się rozwiązania, które pozyskują je z użyciem infrastruktury fizycznej będącej bliżej krawędzi (ang. edge), w porównaniu z miejscem, w którym dane są przechowywane centralnie. Edge Computing to coś na kształt centrum obsługi klienta, czyli w tym wypadku użytkownika, które działa lokalnie, obsługując np. system bezpieczeństwa obiektu czy lokalne centra danych. Przetwarzanie brzegowe to rozwiązanie, które może także obsługiwać duże społeczności użytkowników.

You Might Also Like

Back to top