Kiedy sprawdza się przekładnik prądowy?

Rozbudowany system energetyczny będzie wymagać nowoczesnych rozwiązań technologicznych, gwarantujących skuteczniejszą kontrolę, a więc monitorowanie i pomiar wydajności. Korzystanie z dużych instalacji energetycznych to przede wszystkim wykorzystywanie takich elementów jak przekładnik prądowy. To on właśnie będzie gwarantować skuteczny i natychmiastowy pomiar dużych natężeń prądu. 

Jak działa przekładnik prądowy? 

Dzięki takim przekładnikom można mierzyć duże natężenia prądu. Element ten przetwarza prąd, który będzie płynąć w obwodzie pierwotnym na prąd w obwodzie wtórnym. Mamy tu dwa uzwojenia, czyli pierwotne i wtórne. Będą one nawinięte na rdzeń. W zależności od potrzeb użytkowników wyróżnić możemy różne typy przekładników prądowych. Mogą to być uniwersalne stosowane na szynę i przewód albo prądowy na przewód. Wyróżnia się także przekładniki prądowe z uzwojeniem pierwotnym albo z otwieranym rdzeniem. Bardzo często stosowane są też przekładniki prądowe do zabezpieczeń i do rozliczeń z energetyką. 

Zastosowanie przekładników prądowych 

Przekładniki mają bardzo szerokie zastosowanie w różnych gałęziach przemysłu, a także wszędzie tam, gdzie produkuje się prąd i gdzie jest on magazynowany, czyli w takich miejscach jak elektrownia wodna lub farma wiatraków, gdzie powstaje energia wiatrowa. Przekładniki prądowe dostosowują wartość prądów płynących w obwodach zasilających do wielkości akceptowalnych przez urządzenia pomiarowe, takich jak liczniki energii i analizatory parametrów. Dzięki nim można umieszczać przyrządy w dużej odległości w stosunku do obwodu kontrolowanego. Dzięki temu zabezpieczamy je przed oddziaływaniem pola magnetycznego konkretnego obwodu. Ważną kwestią jest także właściwy dobór przekładników. Dopasowuje się je adekwatnie do parametrów, takich jak znamionowy prąd pierwotny, wtórny, moc i klasa dokładności. Mając taką wiedzę, zawsze można dopasować przekładniki adekwatnie do potrzeb systemu energetycznego.

Back to top